Haemerken Hof Zwolle
Haemerken Hof Zwolle

Huurvoorwaarden Haemerken Hof


Voel je thuis
42 huur
appartementen
Hoogwaardige
afwerking
Luxe keuken
moderne badkamer
Groot balkon
of terras
Winkels en centrum
op loopafstand
Parkeren op
privé terrein

HUURVOORWAARDEN

De online inschrijving voor de verhuur van de 42 appartementen van het Haemerken Hof in Zwolle start vrijdag 30 november a.s. om 09.00 uur. U heeft precies twee weken de tijd om u in te schrijven. De inschrijving sluit vrijdag 14 december om 12.00 uur. Nadat de inschrijftermijn is verstreken, worden de woningen toegewezen. Als er meer inschrijvingen zijn op een bepaald appartement dan wordt er door Stienstra geloot. Na toewijzing van een appartement wordt u een reserveringsovereenkomst aangeboden.

Let op: Minimale huurperiode is 3 jaar

Om te voorkomen dat de huurlasten voor u te hoog zijn ten opzichte van uw inkomen, hanteren wij een inkomensnorm, dit ter beoordeling van de verhuurder. Uw inkomen kan toereikend zijn waneer uw inkomen 4 x hoger is dan de maandhuur. Tot uw inkomen rekenen wij uw bruto maandloon, exclusief vakantiegeld en toeslagen. Het eventuele inkomen van een partner wordt voor de helft meegerekend. Voor gepensioneerden gelden andere inkomensnormen. Per individu wordt hierna gekeken. Van zelfstandige ondernemers ontvangen wij graag de jaarstukken van 2017 en 2016.

Start alvast met het verzamelen van de benodigde informatie zodat u zich vanaf vrijdag 30 november a.s. direct kunt inschrijven via www.haemerkenhof.nl. Om de inschrijving snel en succesvol te laten verlopen, moet u namelijk een aantal financiële stukken bij de hand te hebben. Bij voorkeur digitaal zodat u deze kunt uploaden. Lukt dat niet? Dan kunt u de stukken ook per post versturen.

Let op! Maak uw BSN-nummer en pasfoto onherkenbaar voor de inschrijving.

INKOMENSGEGEVENS

Als u in loondienst bent: een werkgeversverklaring (blanco formulier is bijgesloten) plus salarisstroken van de laatste drie maanden.

Als u geen werkgever heeft: een jaaropgave van uw inkomen.

Als u zelfstandig ondernemer bent: volledige balans over de afgelopen twee jaar.

Als u gepensioneerde bent: een opgave van uw pensioenuitkering.

OVERIGE FINANCIËLE GEGEVENS

Als u momenteel een woning huurt: een verhuurdersverklaring.

Indien u een koopwoning heeft (verkocht): een hypotheekverklaring.

Als u gescheiden bent: kopie echtscheidingsconvenant of voorlopige beschikking.

Kleurenkopie bankpas.

Kopie bankafschrift waarop zichtbaar is: uw naam, rekeningnummer en storting laatste salaris.

PERSONALIA

Kleurenkopie geldig paspoort of identiteitskaart, inclusief de achterzijde van de pagina waarop uw foto staat afgebeeld.
Voor meer informatie: zie privacy statement.

Haemerken Hof Contact